Agressie training

Helaas krijgen medewerkers wel eens te maken met een agressieve of lastige klant. Met deze training leren medewerkers met deze onaangename situatie om te gaan. Lees hieronder wat onze agressie training inhoud.

Agressie training in VR

In deze Virtuele agressie training leer je in verschillende situaties over het onderwerp agressie en neemt onze virtuele docent je mee naar praktijksituaties. Deze praktijksituaties hebben betrekking op een alledaagse situatie zoals bijvoorbeeld een klant bij een servicebalie, een klant in de horeca, een cliënt in een ziekenhuis of een klant in een winkel. De agressie training is eenvoudig op maat te maken voor uw organisatie.

Duur van de training: maximaal 30 minuten

Doelstelling en effect van de training

Doelstelling VR training

  1. De verschillende vormen van agressie kunnen herkennen en interpreteren.
  2. Intrapersoonlijk ervaren wat instrumentele- en frustratie agressie is en hoe je hier in kan handelen.
  3. Invloed uitoefenen op je eigen stressreactie wanneer je te maken krijgt met een agressief persoon of een lastige klant.
  4. De-escalerend handelen vanuit rationeel oogpunt.
  5. Kennis nemen van de escalatieladder bij situaties waarin agressie een rol speelt.
  6. De verschillende stappen in de escalatieladder toepassen en het bijbehorende gedrag ervaren.

Effect van de training

Na het volgen van deze training kan de cursist:

  1. In een vroeg stadium de vorm van agressie herkennen en interpreteren.
  2. Op basis van deze interpretatie de-escalerend handelen middels het gebruik van de stappen in de escalatieladder.
  3. De spanning in een agressie situatie bij zichzelf regulieren en rationeel blijven handelen.
  4. Indien het toch escaleert op een professionele wijze grenzen stellen.

2 soorten agressie

Wil jij een agressie training kopen?
Neem contact met ons op!